SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gipsa
gipsa verb ~de ~t hon fick gå gipsad två månader efter ben­brottet
Finita former
gipsarpresens aktiv
gipsaspresens passiv
gipsadepreteritum aktiv
gipsadespreteritum passiv
gipsaimperativ aktiv
Infinita former
att gipsainfinitiv aktiv
att gipsasinfinitiv passiv
har/hade gipsatsupinum aktiv
har/hade gipsatssupinum passiv
Presens particip
gipsande
Perfekt particip
en gipsad + substantiv
ett gipsat + substantiv
den/det/de gipsade + substantiv