SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ges
ges el. åld. givas verb gavs, getts el. givits, pres. ges finnas, före­komma: ​det ges två möjligheter
Finita former
gespresens deponens
gavspreteritum deponens
Infinita former
att ges (givas)infinitiv deponens
har/hade getts (givits)supinum deponens