SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
glögga
glögga verb ~de ~t ⟨vard.⟩ dricka glögg
Finita former
glöggarpresens aktiv
glöggaspresens passiv
glöggadepreteritum aktiv
glöggadespreteritum passiv
glöggaimperativ aktiv
Infinita former
att glöggainfinitiv aktiv
att glöggasinfinitiv passiv
har/hade glöggatsupinum aktiv
har/hade glöggatssupinum passiv
Presens particip
glöggande