SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gräma
gräma verb grämde grämt vålla sorg och harm, förtryta: ​en miss som grämde honom djupt
Finita former
grämerpresens aktiv
gräms (grämes)presens passiv
grämdepreteritum aktiv
grämdespreteritum passiv
grämimperativ aktiv
Infinita former
att grämainfinitiv aktiv
att grämasinfinitiv passiv
har/hade grämtsupinum aktiv
har/hade grämtssupinum passiv
Presens particip
grämande
Perfekt particip
en grämd + substantiv
ett grämt + substantiv
den/det/de grämda + substantiv
gräma sig ständigt tänka på och beklaga miss­lyckande e.d.: ​han grämde sig över sitt o­lyckliga beslut
Ordform(er)gräma sig