SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
halvmeterlång
halv·­meter|­lång adjektiv ~t ~a halvmeter lång
Positiv
en halvmeterlång + substantiv
ett halvmeterlångt + substantiv
den/det/de halvmeterlånga + substantiv
den halvmeterlånge + maskulint substantiv