SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hamra
hamra [ham`ra] verb ~de ~t bearbeta med hammare
Finita former
hamrarpresens aktiv
hamraspresens passiv
hamradepreteritum aktiv
hamradespreteritum passiv
hamraimperativ aktiv
Infinita former
att hamrainfinitiv aktiv
att hamrasinfinitiv passiv
har/hade hamratsupinum aktiv
har/hade hamratssupinum passiv
Presens particip
hamrande
Perfekt particip
en hamrad + substantiv
ett hamrat + substantiv
den/det/de hamrade + substantiv
hamra in äv. in­pränta
Infinita formeratt hamra ininfinitiv aktivPresens participinhamrandePerfekt participen inhamrad + substantivett inhamrat + substantivden/det/de inhamrade + substantiv