SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hand
hand substantiv ~en händer efter hand successivt; ​göra ngt för hand göra ngt huvud­sakligen med händerna; ​ha ngt för händer hålla på med ngt; ​vara för handen äv. vara för­handen före­ligga; vara före­stående; ​ta hand om ngt an­svara för ngt; ​ha ngt till hands ha ngt till­gängligt; ​till handa till förfogande; ​gå ngn till handa bi­träda el. hjälpa ngn​ – I sammansättn. hand-, ngn gång hands- el. handa-.
Singular
en handobestämd form
en handsobestämd form genitiv
handenbestämd form
handensbestämd form genitiv
Plural
händerobestämd form
händersobestämd form genitiv
händernabestämd form
händernasbestämd form genitiv
Övrig(a) form(er)
handai vissa uttryck