SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hemhörighet
hem|­hör·­ig·­het substantiv ~en ~er hemmahörande
Singular
en hemhörighetobestämd form
en hemhörighetsobestämd form genitiv
hemhörighetenbestämd form
hemhörighetensbestämd form genitiv
Plural
hemhörigheterobestämd form
hemhörighetersobestämd form genitiv
hemhörigheternabestämd form
hemhörigheternasbestämd form genitiv