SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hemtentamen
hem|­tent·­am·­en substantiv; best. ~; pl. ‑tentamina 1hem 1 tentamen
Singular
en hemtentamenobestämd form
en hemtentamensobestämd form genitiv
hemtentamenbestämd form
hemtentamensbestämd form genitiv
Plural
hemtentaminaobestämd form
hemtentaminasobestämd form genitiv
hemtentaminabestämd form
hemtentaminasbestämd form genitiv