SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hjula
hjula verb ~de ~t rotera med hjälp av armar och ben; gå hjul­bent
Finita former
hjularpresens aktiv
hjulaspresens passiv
hjuladepreteritum aktiv
hjuladespreteritum passiv
hjulaimperativ aktiv
Infinita former
att hjulainfinitiv aktiv
att hjulasinfinitiv passiv
har/hade hjulatsupinum aktiv
har/hade hjulatssupinum passiv
Presens particip
hjulande