SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
hjälpa
hjälpa verb hjälpte hjälpt ge assistansha nyttig in­verkan: ​det hjälper inte att vara efter­klokdet kan inte jag hjälpa det är inte mitt fel
Finita former
hjälperpresens aktiv
hjälps (hjälpes)presens passiv
hjälptepreteritum aktiv
hjälptespreteritum passiv
hjälpimperativ aktiv
Infinita former
att hjälpainfinitiv aktiv
att hjälpasinfinitiv passiv
har/hade hjälptsupinum aktiv
har/hade hjälptssupinum passiv
Presens particip
hjälpande
Perfekt particip
en hjälpt + substantiv
ett hjälpt + substantiv
den/det/de hjälpta + substantiv
hjälpa till ge hjälp
Infinita formeratt hjälpa tillinfinitiv aktivPresens participtillhjälpandePerfekt participen tillhjälpt + substantivett tillhjälpt + substantivden/det/de tillhjälpta + substantiv