SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hotta
hotta [håt`a] verb ~de ~t tills. med upp:
Finita former
hottarpresens aktiv
hottaspresens passiv
hottadepreteritum aktiv
hottadespreteritum passiv
hottaimperativ aktiv
Infinita former
att hottainfinitiv aktiv
att hottasinfinitiv passiv
har/hade hottatsupinum aktiv
har/hade hottatssupinum passiv
Presens particip
hottande
Perfekt particip
en hottad + substantiv
ett hottat + substantiv
den/det/de hottade + substantiv
hotta upp göra mer svängig, jazza upp
Infinita formeratt hotta uppinfinitiv aktivPresens participupphottandePerfekt participen upphottad + substantivett upphottat + substantivden/det/de upphottade + substantiv