SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
huta
huta verb ~de ~t tills. med åt:
Finita former
hutarpresens aktiv
hutaspresens passiv
hutadepreteritum aktiv
hutadespreteritum passiv
hutaimperativ aktiv
Infinita former
att hutainfinitiv aktiv
att hutasinfinitiv passiv
har/hade hutatsupinum aktiv
har/hade hutatssupinum passiv
Presens particip
hutande
huta åt skarpt tillrätta­visa: ​rektorn hutade åt el. (sällan) åthutade pojkarna
Infinita formeratt huta åtinfinitiv aktivPresens participåthutande