SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hylla
1hylla substantiv ~n hyllor uppfäst av­lång skiva där före­mål t.ex. böcker förvaras​ – Alla sammansättn. med hyll- hör till 1hylla.
Singular
en hyllaobestämd form
en hyllasobestämd form genitiv
hyllanbestämd form
hyllansbestämd form genitiv
Plural
hyllorobestämd form
hyllorsobestämd form genitiv
hyllornabestämd form
hyllornasbestämd form genitiv
2hylla verb ~de ~t fira, hedra; vara an­hängare av en å­sikt
Finita former
hyllarpresens aktiv
hyllaspresens passiv
hylladepreteritum aktiv
hylladespreteritum passiv
hyllaimperativ aktiv
Infinita former
att hyllainfinitiv aktiv
att hyllasinfinitiv passiv
har/hade hyllatsupinum aktiv
har/hade hyllatssupinum passiv
Presens particip
hyllande
Perfekt particip
en hyllad + substantiv
ett hyllat + substantiv
den/det/de hyllade + substantiv