SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
högakta
hög|­akta verb ~de ~t hysa stor aktning för
Finita former
högaktarpresens aktiv
högaktaspresens passiv
högaktadepreteritum aktiv
högaktadespreteritum passiv
högaktaimperativ aktiv
Infinita former
att högaktainfinitiv aktiv
att högaktasinfinitiv passiv
har/hade högaktatsupinum aktiv
har/hade högaktatssupinum passiv
Presens particip
högaktande
Perfekt particip
en högaktad + substantiv
ett högaktat + substantiv
den/det/de högaktade + substantiv