SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hösta
hösta verb ~de ~t tills. med in:
Finita former
höstarpresens aktiv
höstaspresens passiv
höstadepreteritum aktiv
höstadespreteritum passiv
höstaimperativ aktiv
Infinita former
att höstainfinitiv aktiv
att höstasinfinitiv passiv
har/hade höstatsupinum aktiv
har/hade höstatssupinum passiv
Presens particip
höstande
hösta in ta åt sig, in­kassera: ​hösta in el. inhösta applåder; ​hösta in el. inhösta ett arvode
Infinita formeratt hösta ininfinitiv aktivPresens participinhöstande