SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
idealisera
ide·­al·­is·­era verb ~de ~t försköna, se el. fram­ställa ngt i förskönande dager
Finita former
idealiserarpresens aktiv
idealiseraspresens passiv
idealiseradepreteritum aktiv
idealiseradespreteritum passiv
idealiseraimperativ aktiv
Infinita former
att idealiserainfinitiv aktiv
att idealiserasinfinitiv passiv
har/hade idealiseratsupinum aktiv
har/hade idealiseratssupinum passiv
Presens particip
idealiserande
Perfekt particip
en idealiserad + substantiv
ett idealiserat + substantiv
den/det/de idealiserade + substantiv