SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
identifiera
id·­enti·­fi·­era verb ~de ~t känna i­gen en person, bestämma; betrakta som samman­fallande, lik­ställa; ​jfr identifikation: ​den döde har identifierats
Finita former
identifierarpresens aktiv
identifieraspresens passiv
identifieradepreteritum aktiv
identifieradespreteritum passiv
identifieraimperativ aktiv
Infinita former
att identifierainfinitiv aktiv
att identifierasinfinitiv passiv
har/hade identifieratsupinum aktiv
har/hade identifieratssupinum passiv
Presens particip
identifierande
Perfekt particip
en identifierad + substantiv
ett identifierat + substantiv
den/det/de identifierade + substantiv