SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
igen
i|­gen [ijen´] adverb än en gång, återtill­baka: ​han är på lunch och kommer i­gen om en timmetill slutet läge: ​slå i­gen boken​ – Nästan alla sammansättn. med igen- hör till igen 3.
Ordform(er)
igenadverb