SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
illuster
il·­luster [ilus´ter] adjektiv ~t illustra ⟨ibl. iron.⟩ lysande, fram­stående
Positiv
en illuster + substantiv
ett illustert + substantiv
den/det/de illustra + substantiv
den illustre + maskulint substantiv