SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
Ingermanland
Inger·­man|­land [iŋ`er‑ el. iŋ´er‑] namn en region i gräns­trakterna mellan Fin­land och Ryss­land
Ordform(er)
Ingermanlandgrundform
Ingermanlandsgenitiv