SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inkarnera
in·­karn·­era verb ~de ~t förkroppsliga; ​jfr inkarnation
Finita former
inkarnerarpresens aktiv
inkarneraspresens passiv
inkarneradepreteritum aktiv
inkarneradespreteritum passiv
inkarneraimperativ aktiv
Infinita former
att inkarnerainfinitiv aktiv
att inkarnerasinfinitiv passiv
har/hade inkarneratsupinum aktiv
har/hade inkarneratssupinum passiv
Presens particip
inkarnerande
Perfekt particip
en inkarnerad + substantiv
ett inkarnerat + substantiv
den/det/de inkarnerade + substantiv