SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inleda
in|­leda verb ‑ledde, ‑lett, ‑ledd n. ‑lett, pres. ‑leder på­börja, starta: ​in­leda förhandlingar; ​ord­föranden in­ledde med att hälsa alla väl­komna
Finita former
inlederpresens aktiv
inleds (inledes)presens passiv
inleddepreteritum aktiv
inleddespreteritum passiv
inledimperativ aktiv
Infinita former
att inledainfinitiv aktiv
att inledasinfinitiv passiv
har/hade inlettsupinum aktiv
har/hade inlettssupinum passiv
Presens particip
inledande
Perfekt particip
en inledd + substantiv
ett inlett + substantiv
den/det/de inledda + substantiv