SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inspektera
in·­spekt·­era verb ~de ~t besiktiga, ut­öva till­syn över; ​jfr inspektion
Finita former
inspekterarpresens aktiv
inspekteraspresens passiv
inspekteradepreteritum aktiv
inspekteradespreteritum passiv
inspekteraimperativ aktiv
Infinita former
att inspekterainfinitiv aktiv
att inspekterasinfinitiv passiv
har/hade inspekteratsupinum aktiv
har/hade inspekteratssupinum passiv
Presens particip
inspekterande
Perfekt particip
en inspekterad + substantiv
ett inspekterat + substantiv
den/det/de inspekterade + substantiv