SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
internalisera
in·­tern·­al·­is·­era verb ~de ~t in­förliva i sitt tänkande
Finita former
internaliserarpresens aktiv
internaliseraspresens passiv
internaliseradepreteritum aktiv
internaliseradespreteritum passiv
internaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att internaliserainfinitiv aktiv
att internaliserasinfinitiv passiv
har/hade internaliseratsupinum aktiv
har/hade internaliseratssupinum passiv
Presens particip
internaliserande
Perfekt particip
en internaliserad + substantiv
ett internaliserat + substantiv
den/det/de internaliserade + substantiv