SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inträda
in|­träda verb inträdde, inträtt, inträdd n. inträtt, pres. inträder stiga in; börja del­ta: ​in­träda el. vanl. träda in i rummet; ​in­träda el. träda in i krigetbörja, in­ledas: ​det in­trädde en förbättring i den sjukes till­stånd
Finita former
inträderpresens aktiv
inträds (inträdes)presens passiv
inträddepreteritum aktiv
inträddespreteritum passiv
inträdimperativ aktiv
Infinita former
att inträdainfinitiv aktiv
att inträdasinfinitiv passiv
har/hade inträttsupinum aktiv
har/hade inträttssupinum passiv
Presens particip
inträdande
Perfekt particip
en inträdd + substantiv
ett inträtt + substantiv
den/det/de inträdda + substantiv