SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
invertera
in·­vert·­era verb ~de ~t vända om, kasta om; ​inverterat värde värde av bråk som erhålls om täljare och nämnare byter plats
Finita former
inverterarpresens aktiv
inverteraspresens passiv
inverteradepreteritum aktiv
inverteradespreteritum passiv
inverteraimperativ aktiv
Infinita former
att inverterainfinitiv aktiv
att inverterasinfinitiv passiv
har/hade inverteratsupinum aktiv
har/hade inverteratssupinum passiv
Presens particip
inverterande
Perfekt particip
en inverterad + substantiv
ett inverterat + substantiv
den/det/de inverterade + substantiv