SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
jogga
jogga [jåg`a] verb ~de ~t löpa långsamt för upp­värmning; motionslöpa
Finita former
joggarpresens aktiv
joggaspresens passiv
joggadepreteritum aktiv
joggadespreteritum passiv
joggaimperativ aktiv
Infinita former
att joggainfinitiv aktiv
att joggasinfinitiv passiv
har/hade joggatsupinum aktiv
har/hade joggatssupinum passiv
Presens particip
joggande
Perfekt particip
en joggad + substantiv
ett joggat + substantiv
den/det/de joggade + substantiv