SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
joint venture
joint venture [(d)jåj´nt ven´tçö(r)] oböjligt substantiv före­tag som ägs gemensamt av två före­tag, gemensamt före­tag, samrisk­företag; bildl. gemensam aktivitet: ​ett joint venture
Singular
ett joint ventureobestämd form
ett joint venturesobestämd form genitiv