SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
jämställdhetsansvarig
jäm·­ställd·­hets|­an·­svar·­ig adjektiv ~t ~a jämställdhet ansvarig 1
Positiv
en jämställdhetsansvarig + substantiv
ett jämställdhetsansvarigt + substantiv
den/det/de jämställdhetsansvariga + substantiv
den jämställdhetsansvarige + maskulint substantiv