SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
kalibrera
kalibr·­era verb ~de ~t an­passa el. justera med hän­syn till mått
Finita former
kalibrerarpresens aktiv
kalibreraspresens passiv
kalibreradepreteritum aktiv
kalibreradespreteritum passiv
kalibreraimperativ aktiv
Infinita former
att kalibrerainfinitiv aktiv
att kalibrerasinfinitiv passiv
har/hade kalibreratsupinum aktiv
har/hade kalibreratssupinum passiv
Presens particip
kalibrerande
Perfekt particip
en kalibrerad + substantiv
ett kalibrerat + substantiv
den/det/de kalibrerade + substantiv