SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kassera
kass·­era verb ~de ~t förkasta, förklara o­duglig, ut­döma
Finita former
kasserarpresens aktiv
kasseraspresens passiv
kasseradepreteritum aktiv
kasseradespreteritum passiv
kasseraimperativ aktiv
Infinita former
att kasserainfinitiv aktiv
att kasserasinfinitiv passiv
har/hade kasseratsupinum aktiv
har/hade kasseratssupinum passiv
Presens particip
kasserande
Perfekt particip
en kasserad + substantiv
ett kasserat + substantiv
den/det/de kasserade + substantiv
kassera in driva in fordringar; in­hösta: ​kassera in el. inkassera ngt
Infinita formeratt kassera ininfinitiv aktivPresens participinkasserandePerfekt participen inkasserad + substantivett inkasserat + substantivden/det/de inkasserade + substantiv