SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
kommissionär
kom·­miss·ion·­är [‑ä´r] substantiv ~en ~er om­bud, person el. firma som säljer el. köper i kommission; ​till kommission 2tjänste­man som representerar all­mänhetenleda­mot av den europeiska kommissionen; ​till kommission 3
Singular
en kommissionärobestämd form
en kommissionärsobestämd form genitiv
kommissionärenbestämd form
kommissionärensbestämd form genitiv
Plural
kommissionärerobestämd form
kommissionärersobestämd form genitiv
kommissionärernabestämd form
kommissionärernasbestämd form genitiv