SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
konkurrentföretag
kon·­kurr·­ent|­före·­tag substantiv ~et; pl. ~ konkurrent företag 1
Singular
ett konkurrentföretagobestämd form
ett konkurrentföretagsobestämd form genitiv
konkurrentföretagetbestämd form
konkurrentföretagetsbestämd form genitiv
Plural
konkurrentföretagobestämd form
konkurrentföretagsobestämd form genitiv
konkurrentföretagenbestämd form
konkurrentföretagensbestämd form genitiv