SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
krypa
krypa verb kröp, krupit, pres. kryper förflytta sig med en stor del av kroppen längs under­laget; bildl. visa under­dånighet: ​krypa för överheten
Finita former
kryperpresens aktiv
kryps (krypes)presens passiv
kröppreteritum aktiv
kröpspreteritum passiv
krypimperativ aktiv
Infinita former
att krypainfinitiv aktiv
att krypasinfinitiv passiv
har/hade krupitsupinum aktiv
har/hade krupitssupinum passiv
Presens particip
krypande
krypa ihop göra sig så liten som möjligt
Infinita formeratt krypa ihopinfinitiv aktivPresens participihopkrypande