SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kullkasta
kull|­kasta verb ~de ~t förhindra, omintet­göra: ​hennes planer kull­kastades
Finita former
kullkastarpresens aktiv
kullkastaspresens passiv
kullkastadepreteritum aktiv
kullkastadespreteritum passiv
kullkastaimperativ aktiv
Infinita former
att kullkastainfinitiv aktiv
att kullkastasinfinitiv passiv
har/hade kullkastatsupinum aktiv
har/hade kullkastatssupinum passiv
Presens particip
kullkastande
Perfekt particip
en kullkastad + substantiv
ett kullkastat + substantiv
den/det/de kullkastade + substantiv