SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kursera
kurs·­era verb ~de ~t vara i om­lopp, vara gångbar: ​kurserande fri­märken
Finita former
kurserarpresens aktiv
kurseradepreteritum aktiv
kurseraimperativ aktiv
Infinita former
att kurserainfinitiv aktiv
har/hade kurseratsupinum aktiv
Presens particip
kurserande