SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kvarlämna
kvar|­lämna verb ~de ~t kvar­lämna el. vanl. lämna kvar ngn/ngt
Finita former
kvarlämnarpresens aktiv
kvarlämnaspresens passiv
kvarlämnadepreteritum aktiv
kvarlämnadespreteritum passiv
kvarlämnaimperativ aktiv
Infinita former
att kvarlämnainfinitiv aktiv
att kvarlämnasinfinitiv passiv
har/hade kvarlämnatsupinum aktiv
har/hade kvarlämnatssupinum passiv
Presens particip
kvarlämnande
Perfekt particip
en kvarlämnad + substantiv
ett kvarlämnat + substantiv
den/det/de kvarlämnade + substantiv