SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kvickna
kvickna verb ~de ~t tills. med till:
Finita former
kvicknarpresens aktiv
kvicknadepreteritum aktiv
kvicknaimperativ aktiv
Infinita former
att kvicknainfinitiv aktiv
har/hade kvicknatsupinum aktiv
Presens particip
kvicknande
kvickna till leva upp i­gen, repa sig
Infinita formeratt kvickna tillinfinitiv aktivPresens participtillkvicknande