SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
kväva
kväva verb kvävde kvävt döda genom att stoppa luft­tillförseln till; äv. bildl.
Finita former
kväverpresens aktiv
kvävs (kväves)presens passiv
kvävdepreteritum aktiv
kvävdespreteritum passiv
kvävimperativ aktiv
Infinita former
att kvävainfinitiv aktiv
att kvävasinfinitiv passiv
har/hade kvävtsupinum aktiv
har/hade kvävtssupinum passiv
Presens particip
kvävande
Perfekt particip
en kvävd + substantiv
ett kvävt + substantiv
den/det/de kvävda + substantiv
den kvävde + maskulint substantiv