SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kyrkobokföra
kyrko|­bok·­föra verb ‑bokförde, ‑bokfört, pres. ‑bokför kyrka bokföra
Finita former
kyrkobokförpresens aktiv
kyrkobokförs (kyrkobokföres)presens passiv
kyrkobokfördepreteritum aktiv
kyrkobokfördespreteritum passiv
kyrkobokförimperativ aktiv
Infinita former
att kyrkobokförainfinitiv aktiv
att kyrkobokförasinfinitiv passiv
har/hade kyrkobokförtsupinum aktiv
har/hade kyrkobokförtssupinum passiv
Presens particip
kyrkobokförande
Perfekt particip
en kyrkobokförd + substantiv
ett kyrkobokfört + substantiv
den/det/de kyrkobokförda + substantiv
den kyrkobokförde + maskulint substantiv