SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
labialisera
labi·­al·­is·­era verb ~de ~t ut­tala med läpp­rundning
Finita former
labialiserarpresens aktiv
labialiseraspresens passiv
labialiseradepreteritum aktiv
labialiseradespreteritum passiv
labialiseraimperativ aktiv
Infinita former
att labialiserainfinitiv aktiv
att labialiserasinfinitiv passiv
har/hade labialiseratsupinum aktiv
har/hade labialiseratssupinum passiv
Presens particip
labialiserande
Perfekt particip
en labialiserad + substantiv
ett labialiserat + substantiv
den/det/de labialiserade + substantiv