SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
lagerföra
lager|­föra verb ‑förde, ‑fört, pres. ‑för till 1lager 2 föra
Finita former
lagerförpresens aktiv
lagerförs (lagerföres)presens passiv
lagerfördepreteritum aktiv
lagerfördespreteritum passiv
lagerförimperativ aktiv
Infinita former
att lagerförainfinitiv aktiv
att lagerförasinfinitiv passiv
har/hade lagerförtsupinum aktiv
har/hade lagerförtssupinum passiv
Presens particip
lagerförande
Perfekt particip
en lagerförd + substantiv
ett lagerfört + substantiv
den/det/de lagerförda + substantiv