SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
larma
larma verb ~de ~t bullra; alarmera; förse med larm­anordning; aktivera larm­anordning
Finita former
larmarpresens aktiv
larmaspresens passiv
larmadepreteritum aktiv
larmadespreteritum passiv
larmaimperativ aktiv
Infinita former
att larmainfinitiv aktiv
att larmasinfinitiv passiv
har/hade larmatsupinum aktiv
har/hade larmatssupinum passiv
Presens particip
larmande
Perfekt particip
en larmad + substantiv
ett larmat + substantiv
den/det/de larmade + substantiv
larma av av­aktivera larm­anordning
Infinita formeratt larma avinfinitiv aktivPresens participavlarmandePerfekt participen avlarmad + substantivett avlarmat + substantivden/det/de avlarmade + substantiv
larma på aktivera larm­anordning
Infinita formeratt larma påinfinitiv aktivPresens particippålarmandePerfekt participen pålarmad + substantivett pålarmat + substantivden/det/de pålarmade + substantiv