SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
laxera
lax·­era verb ~de ~t an­vända laxer­medel
Finita former
laxerarpresens aktiv
laxeraspresens passiv
laxeradepreteritum aktiv
laxeradespreteritum passiv
laxeraimperativ aktiv
Infinita former
att laxerainfinitiv aktiv
att laxerasinfinitiv passiv
har/hade laxeratsupinum aktiv
har/hade laxeratssupinum passiv
Presens particip
laxerande
Perfekt particip
en laxerad + substantiv
ett laxerat + substantiv
den/det/de laxerade + substantiv