SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lemmatisera
lemm·­at·­is·­era verb ~de ~t ⟨språkv.⟩ ordna in under rätt lemma; ​till lemma 2
Finita former
lemmatiserarpresens aktiv
lemmatiseraspresens passiv
lemmatiseradepreteritum aktiv
lemmatiseradespreteritum passiv
lemmatiseraimperativ aktiv
Infinita former
att lemmatiserainfinitiv aktiv
att lemmatiserasinfinitiv passiv
har/hade lemmatiseratsupinum aktiv
har/hade lemmatiseratssupinum passiv
Presens particip
lemmatiserande
Perfekt particip
en lemmatiserad + substantiv
ett lemmatiserat + substantiv
den/det/de lemmatiserade + substantiv