SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lika
1lika adverb och oböjligt adjektiv av samma slag el. storlek el. värde; på samma sätt; jäm­ställd​ – Alla sammansättn. med lika- hör till 1lika.
Ordform(er)
Adverb
lika
Adjektiv (i positiv)
en/ett/den/det/de lika + substantiv
2lika verb ~de ~t förse segel med lik⟨prov.⟩ tycka om; behaga, till­tala
Finita former
likarpresens aktiv
likaspresens passiv
likadepreteritum aktiv
likadespreteritum passiv
likaimperativ aktiv
Infinita former
att likainfinitiv aktiv
att likasinfinitiv passiv
har/hade likatsupinum aktiv
har/hade likatssupinum passiv
Presens particip
likande
Perfekt particip
en likad + substantiv
ett likat + substantiv
den/det/de likade + substantiv
lika sig ⟨prov.⟩ arta sig till ngt
Ordform(er)lika sig