SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lista
1lista substantiv ~n listor förteckning, längd​ – I sammansättn. list-.
Singular
en listaobestämd form
en listasobestämd form genitiv
listanbestämd form
listansbestämd form genitiv
Plural
listorobestämd form
listorsobestämd form genitiv
listornabestämd form
listornasbestämd form genitiv
2lista verb ~de ~t an­teckna på listalistigt smyga
Finita former
listarpresens aktiv
listaspresens passiv
listadepreteritum aktiv
listadespreteritum passiv
listaimperativ aktiv
Infinita former
att listainfinitiv aktiv
att listasinfinitiv passiv
har/hade listatsupinum aktiv
har/hade listatssupinum passiv
Presens particip
listande
Perfekt particip
en listad + substantiv
ett listat + substantiv
den/det/de listade + substantiv
lista sig till listigt till­ägna sig; lista ut
Infinita formeratt lista sig tillinfinitiv aktiv
lista ut listigt fundera ut
Infinita formeratt lista utinfinitiv aktivPresens participutlistandePerfekt participen utlistad + substantivett utlistat + substantivden/det/de utlistade + substantiv