SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
litterera
litter·­era verb ~de ~t beteckna el. förse med bok­stavssymbol(er)
Finita former
littererarpresens aktiv
littereraspresens passiv
littereradepreteritum aktiv
littereradespreteritum passiv
littereraimperativ aktiv
Infinita former
att littererainfinitiv aktiv
att littererasinfinitiv passiv
har/hade littereratsupinum aktiv
har/hade littereratssupinum passiv
Presens particip
littererande
Perfekt particip
en littererad + substantiv
ett littererat + substantiv
den/det/de littererade + substantiv