SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
luckra
luckra verb ~de ~t göra lucker
Finita former
luckrarpresens aktiv
luckraspresens passiv
luckradepreteritum aktiv
luckradespreteritum passiv
luckraimperativ aktiv
Infinita former
att luckrainfinitiv aktiv
att luckrasinfinitiv passiv
har/hade luckratsupinum aktiv
har/hade luckratssupinum passiv
Presens particip
luckrande
Perfekt particip
en luckrad + substantiv
ett luckrat + substantiv
den/det/de luckrade + substantiv
luckra upp göra lucker; ofta bildl.: ​de gamla normerna har luckrats upp el. (sällan) uppluckrats
Infinita formeratt luckra uppinfinitiv aktivPresens participuppluckrandePerfekt participen uppluckrad + substantivett uppluckrat + substantivden/det/de uppluckrade + substantiv